Cysylltu

Pris Y Gribyn yw £65 y noson. Nid ydym yn cynyddu ein prisiau yn yr haf, ac nid ydym yn codi tâl ychwanegol i ddod ag anifail anwes. Mae’n bleser nodi bod archebu lleiafswm o dair noson yn berthnasol.

Rydym yn hapus i gynnig disgownt ar gyfer archebion bloc o 5 noson neu fwy; holwch am fwy o fanylion.

  • Mae angen blaendal o £65, ac mae’n rhaid ei dalu o fewn wythnos o fwcio er mwyn cadw’r bwthyn. Mae’r balans yn daladwy bythefnos cyn i’ch gwyliau dechrau.
  • Wedi’i gynnwys ym mhris eich arhosiad yw gwres canolog, trydan, dillad gwely, tywelion. Felly, dim ecstras cudd i boeni amdano!
  • Sylwch na chaniateir ysmygu y tu mewn i’r bwthyn.
  • Cyrraedd – ar ôl 3yh, os gwelwch yn dda.
  • Gadael – cyn 11 y bore, diolch.