Lleoliad

Map caban

Cyfeiriad post

Caban Cadair Idris
Islaw’r dref
Dolgellau
LL40 1TS

Bydd y cod post yn eich arwain ychydig ymhellach nag y mae angen i chi fynd. Mae Y Gribyn ar y chwith ychydig gannedd llath cyn y ganolfan cod post.

Mynediad

Un o’r pethau gwych am Y Gribyn yw ei bod mewn man segur a thawel gyda olygfa gwych. Fodd bynnag, un peth i fod yn ymwybodol yw ei bod wedi ei leoli tua 1/4 milltir i fyny ffordd trac sengl serth gyda mannau pasio. Mae yna droead llaw chwith lletchwith i mewn i’r dreif, felly’n troiwch allan ychydig ac yna i mewn yn dynn. Mae’r fynedfa yn ddigon llydan ac yn medru ffitio 4×4 trwy yn rheolaidd , ond dylech cymryd ofal a dreifio gyda cyflymder priodol.