Y Byncws

Mae yna byncws ar y safle sy’n cael ei ailwampio ar hyn o bryd. Bydd yna ddau ystafell wely: Dorm bach sy’n cysgu 4 a dorm mwy sy’n cysgu 8. Ceir dau ystafell gawod a thrydydd ystafell gyda basn molchi a thoiled. Mae’r bwncws gyda chegin fawr sy’n cynnwys amrywiaeth dda o gyfleusterau. Bydd ystafell sychu dillad hefyd a lle i storio beiciau yn ddiogel.

Gwyliwch y gofod am rhagor o wybodaeth.

Llun o Caban Cader idris byncws o tu allan
Caban Cader Idris Byncws