Y Gribyn Bwthyn

Mae bwthyn gwyliau Y Gribyn yn fwthyn rhestredig Gradd II, sy’n addas ar gyfer cyplau neu anturiaethwyr unigol. Mae Y Gribyn yn llai na 2 filltir o Gadair Idris, felly mae’n ganolfan wych ar gyfer ymweld ag Eryri i archwilio mynyddoedd Cymru, beicio a cherdded yng Nghoed y Brenin a’r llwybr Mawddach, ac archwilio traethau lleol megis Abermaw a’r Friog.

Bwthyn yn ymil Cadair Idris

Gallwch gerdded Cadair Idris o’r bwthyn, llwybr ychydig yn hirach a sy’n arwain yn y pen draw i ddechra’r ‘Pony Path’. Felly, os ydych chi’n teimlo’n egnïol, gallwch fynd yn syth ar ôl brecwast! Mae’r bwthyn wedi’i leoli mewn cefn gwlad gwych yn ymil Dolgellau, gyda golygfeydd syfrdanol a nifer o deithiau cerdded o thafled-garreg y drws.

" Mae Y Gribyn yn loches ymlaciol a swynol i fwynhau ychydig o 
llonyddwch. Byddwch chi'n siwr o fwynhau ymlacio wrth edmygu un 
o ardaloedd harddaf Cymru. "

Cyfleusterau:

  • Ystafell wely gyda gwely dwbl bach (W 120 x L 192cms)
  • Ystafell gawod bach gyda chawod, toiled a basn law
  • Cegin / lolfa gyda oergell, microdon, hob trydan a ffwrn trydan.
  • Lolfa gyda soffa dwy sedd gyfforddus
  • Mae drws llithro yn arwain at ardal patio llechi bach (yn berffaith ar gyfer barbeciw).
  • Gwres canolog trydan
  • WiFi
Llun o'r Gegin yn Y Gribyn
Cegin yn Y Gribyn – Llun: Erfyl Lloyd Davies
llun o'r ystafell fyw
Ystafell fyw
Ystafell Wely yn Y Gribyn
Ystafell Wely – Llun: Erfyl Lloyd Davies
Llun o'r patio
Patio – Llun: Erfyl Lloyd davies

Bwthyn sy’n croesawy anifeiliad anwes

pet-friendlyCroeso i gŵn, yn rhad ag am ddim! Ie, bwciwch wan a dewch hefo’ch frind blewog am ddim cost ychwanegol. Mwynhau’r ardal gyda’ch ffrind blewog! Rydym yn croesawu cŵn sy’n medru ymddwyn yn dda. Mae digon o deithiau cerdded hyfryd a thraethau tywodlyd. A fedrwch nodi ar y ffurflen cyswllt os rydych yn bwriadu dod gyda’ch ci.

 

 

Cysylltwch â ni i holi am argaeledd a gael bwcio.